Voortgang prenataal huisbezoek

  • 24 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
4 Samen (1)

Het wetsvoorstel betreffende de invoering van het prenatale huisbezoek is in 2019 voorgelegd voor formele consultatie aan alle betrokken partijen, ook V&VN jeugd heeft een reactie gegeven. VWS heeft de reacties verwerkt en het wetsvoorstel wordt nu klaargemaakt om voor te leggen aan de Adviesraden van de regering. De planning is dat de wet per 1-1-2021 ingaat.

In de tussentijd is het ministerie van VWS samen met de jeugdgezondheidszorg en de geboortezorg bezig met het uitwerken van wat er nodig is voor de invoering van het prenatale huisbezoek, ook wat betreft de randvoorwaarden om de wettelijke verankering om het prenataal huisbezoek goed uit te kunnen uitvoeren. Aan de orde komt:

  • Wat moet geregeld worden;
  • Hoe moet dit dan worden opgepakt;
  • Wie is hiervoor aan zet.

Vanuit V&VN jeugd zijn Margreet de Ruiter, Sophia Hoogendoorn en Suzanna van Dam- Plaice betrokken bij de besprekingen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)