Versterking uitvoeringspraktijk JGZ (Zon-MW)

  • 17 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Momenteel zijn de ZonMW programma’s Richtlijnen JGZ en Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ in een afrondende face. Er zijn 17 richtlijnen ontwikkeld (of herzien) en methodieken, producten en best practises ontwikkeld om JGZ professionals te ondersteunen in hun gespreksvoering met ouders, om beter samen te werken met andere zorgprofessionals, om triage vorm te geven binnen een JGZ organisatie en de doorontwikkeling van apps om professionals, ouders en jeugdigen beter te ondersteunen. ZonMW gaat de eindresultaten bekend maken via een productenwaaier ‘Vakmanschap verstevigen’, met twee aanspreekbare producten per thema uitgelicht. De JGZ productenwaaier zal over alle JGZ organisaties verspreid worden. De afgelopen jaren heeft ZonMw ingezet op herkenbare thema’s binnen de JGZ zoals ouderschap en opvoeding, professionalisering, het sociale domein, psychosociale gezondheid etc. De ontwikkelde resultaten zijn ingedeeld in deze thema’s zodat ze overzichtelijk en goed vindbaar zijn voor de JGZ professional. Naast de productenwaaier komt er een online eindpublicatie waarin de overige producten een prominente plek krijgen en waarnaar de waaier zal verwijzen. ZonMw hoopt dat JGZ professionals geïnspireerd raken om aan de slag te willen met het vakmanschap en hoe deze te verstevigen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)