Specialistische ondersteuner in de JGZ en bij de huisarts in Gelderland

  • 15 oktober 2019
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

TNO heeft samen met de Academische werkplaats AMPHI, VGGM, GGD Gelderland-Zuid, Karakter en de gemeentes Nijmegen en Renkum, onderzoek gedaan naar de inzet van een Specialistische Ondersteuner Jeugdgezondheidszorg (SOJ) in de JGZ in Nijmegen en de naar de inzet van een gedragswetenschapper jeugd (GW) ter ondersteuning van huisartsen in de gemeente Renkum.

Factsheet

V&VN is betrokken geweest bij dit project. De uitkomsten van het onderzoek lees je in de factsheet ‘Specialistische ondersteuner jeugdgezondheidszorg en gedragwetenschapper jeugd’.