SPARK in databank effectieve interventies

  • 24 februari 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Afbeeldingspark Website

De SPARK is opgenomen in de RIVM databank effectieve interventies. De SPARK-methode ondersteunt ouders en jeugdverpleegkundige bij het voeren van gesprekken over de opvoed- en opgroei-situatie van het jonge kind. De methode biedt een gespreksstructuur die de unieke situatie per gezin gestructureerd en oplossingsgericht in kaart brengt, zodat een onderbouwde risico-inschatting gemaakt kan worden en zorg op maat geboden kan worden. De SPARK-methode is door, met en voor jeugdverpleegkundigen ontwikkeld. Echter elke professional die werkt met jonge kinderen en (aanstaande) ouders, en die de behoefte heeft breed en gestructureerd de opvoed- en opgroeisituatie en de bijpassende zorgbehoefte van ouders in kaart te brengen kan, na training, met de SPARK-methode werken. Het hoofddoel is het vroegtijdig signaleren van (risico op) opvoed- en opgroeiproblemen bij jonge kinderen en het verkleinen van de verschillen in uitkomsten tussen de jeugdverpleegkundigen. (SPARK-staat voor Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij opvoeden en ontwikkeling van Kinderen). Zie loketgezondleven.nl en SPARK-methode | Loketgezondleven.nl.

Naar aanleiding van deze erkenning verscheen een artikel over Ingrid Staal, als ontwikkelaar en onderzoeker van de SPARK-methode, in de Zeeuwse Courant onder de titel: Straks werken ze in de zorg volgens de methode van Ingrid. ‘Natuurlijk ben ik daar trots op’. Lees het artikel uit de Zeeuwse Courant hier zelf.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)