Signaleren van kwetsbaarheid

  • 25 februari 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Margreet de Ruiter en Emily Miesen hebben deelgenomen aan een klankbordsessie over het signaleren van kinderen in kwetsbare situaties. Uit een eerder gehouden beperkte peiling onder 132 jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen werd duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de JGZ organisaties. Sommige JGZ organisaties benutten de signaleringsmomenten en bespreken de signalen met ouders, daar is signaleren van kwetsbaarheid goed ingebed, maar bij veel JGZ organisaties is dat (nog) niet het geval. De resultaten van de peiling zijn beschreven in een rapport van ongeveer 100 pagina's en kort weergegeven in bijgevoegde factsheet. Het aanvankelijke plan (het ontwikkelen van een gedragsinterventie) ligt voorlopig stil omdat er eerst onderzoek moet plaatsvinden naar de geconstateerde verschillen in beschikbaarheid van signaleringsinstrumenten en ook in de verschillen in de mate waarin voldoende tijd en ruimte aanwezig is tijdens de gesprekken om de signaleringsinstrumenten effectief te benutten en het verdere gesprek erover aan te gaan. Als er nieuws is over dat onderzoek of volgende stappen dan laten we dat zeker weten. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)