Prioriteringsstudie modulaire richtlijnen JGZ van start

  • 22 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

TNO zet dit najaar een brede behoeftepeiling uit voor het modulair vormgeven van de JGZ richtlijnen. Dat gebeurt via een online vragenlijst. V&VN jeugd zal de oproep voor deelname aan de behoeftepeiling verspreiden via deze nieuwsbrief zodra die binnen is. Ook alle andere landelijke organisaties, zoals AJN, NVDA, het NCJ zullen dat doen en TNO gebruikt ook social media. Je kunt je ook nu alvast opgeven voor deelname aan de behoeftepeiling door een berichtje te sturen naar TNO onderzoeker dr. Caren Lanting via caren.lanting@tno.nl.

Vanaf 1 september start TNO met een prioriteringsstudie voor het modulair vormgeven van de JGZ Richtlijnen. Hiervoor worden alle richtlijnen in kaart gebracht die om te zetten zijn en ze worden voorzien van een prioriteringsadvies. De richtlijnen worden eerst opgedeeld in modules, bestaande uit een uitgangsvraag met bijbehorende aanbeveling(en), onderbouwing en verantwoordingsinformatie. Door deze opdeling in modules maakt TNO samenhang, overlap en groeperingen in de modules en onderwerpen duidelijk zichtbaar, ook of de desbetreffende module een actiegerichte, kennisgerichte of generieke module is. Vervolgens wordt er, door middel van een behoeftepeiling in het veld en een QuickScan van de literatuur, een prioritering van de richtlijnmodules aangewezen voor update of ontwikkeling.

Deze prioriteringsstudie is een onderdeel van het ZonMw-programma Richtlijnen JGZ 2019-2024.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)