Prenatale huisbezoek in de wet

  • 23 januari 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

De reactie van V&VN jeugdverpleegkundigen op de voorgenomen wijziging van de Wet publieke gezondheid is: tevreden met het besluit om het prenatale huisbezoek op te nemen in de Wet PG, blij dat er extra budget voor beschikbaar komt, maar borg het prenatale huisbezoek ook in het basispakket jeugdgezondheid.

Tevens de wens uitgesproken om de preventieve activiteiten uit de Jeugdwet die uitsluitend door de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd worden te verplaatsen naar de Wet publieke Gezondheid. Bijgevoegd de brief aan de directie Publieke Gezondheid van VWS.

 

V&VN vakgroep jeugd heeft aangegeven het jammer te vinden dat de preventieve prenatale activiteiten uit de Jeugdwet, die uitsluitend door de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd worden, niet verplaatst worden naar de Wet publieke gezondheid. Bijgevoegd de brief aan de directie Publieke Gezondheid van VWS.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)