Prenataal huisbezoek

  • 24 september 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Sophia Hoogendoorn en Margreet de Ruiter zitten namens V&VN jeugdverpleegkundigen in de implementatiewerkgroep Prenataal Huisbezoek van VWS. In de VWS nieuwsbrief ‘Kansrijke Start’ is een interview met Margreet opgenomen over hoe de regio Nijmegen het aanpakt. Margreet constateert dat met de komst van het Prenataal Huisbezoek de jeugdverpleegkundige een belangrijke rol vervult als casemanager kwetsbaarheid. Dat gaat na de geboorte door. En er zijn meer interventies waarbij de jeugdverpleegkundige een centrale rol vervult. Kijk maar naar de ‘ketenaanpak overgewicht’ en een interventie als ‘kinderrechten.nu’, ik noem maar wat voorbeelden. Om deze spilfuncties te kunnen vervullen moeten jeugdverpleegkundigen ook standaard (post bachelor HBO) worden opgeleid. De ‘verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid’ werken immers in een heel specifiek gebied. Dit is ook een standpunt waar V&VN afdeling M&G zich hard voor maakt. Door verpleegkundigen standaard verder op te leiden maak je een succesfactor sterker. Lees het gehele interview hier

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)