Prenataal huisbezoek

  • 17 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

VWS coördineert de randvoorwaarden voor de invoering van het prenataal huisbezoek. Zo komt in de decembercirculaire van VWS voor gemeenten de vooraankondiging met informatie op hoofdlijnen. In de voorjaarcirculaire 2021 wordt het budget per gemeente bekend gemaakt. En naar verwachting zal dat in juni verwerkt zijn in het gemeentefonds.

Wat inhoud betreft is er in februari een landelijke conferentie Kansrijke Start met uitleg van het wetsvoorstel. Vanuit onze beroepsvereniging V&VN jeugd zijn Emily Miesen, Sophia Hoogendoorn en Margreet de Ruiter betrokken bij de invoering van het prenataal huisbezoek.

Het aanbestedingstraject voor het schrijven van de handleiding start eind januari 2021. Hierin komt ook de verbinding met de ketenpartners. De handleiding moet rond de zomer klaar zijn. Belangrijk is ook dat er, na raadpleging van de Autoriteit Persoons Gegevens, geen sprake kan zijn van een doorverwijzing, maar van een advies van de verloskundige/ gynaecoloog aan de zwangere om contact op te nemen met de jeugdgezondheidszorg voor een prenataal huisbezoek.

Binnenkort verschijnt er in de nieuwsbrief van ZonMw jeugd een interview met Ingrid Staal onder de titel: preSPARK helpt professionals én ouders in het kader van prenatale zorg en het wetsvoorstel.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)