Portret van een jeugdverpleegkundige op de scholen

  • 23 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Betty Bakker-Camu vertegenwoordigt de jeugdverpleegkundigen in actielijn 6 van het actieprogramma ‘Zorg voor de jeugd’ van de minister van Volksgezondheid. Het actieprogramma Zorg voor Jeugd loopt af in 2021. Het programmasecretariaat doet een verkenning over wat er in een evaluatie aan de orde zou moeten komen en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het vervolg. Dit zal ook binnenkort in de stuurgroep ‘Zorg voor Jeugd’ aan de orde komen. Als er punten zijn die je mee wilt geven kan je Betty mailen.

In oktober komt er een Handreiking: ‘De juiste professional op de juiste plek in het lokale team’. Hiervoor wordt gedacht aan een serie van ‘portretten’. Een van die portretten zou een jeugdverpleegkundige werkzaam op school kunnen zijn. Namen van belangstellenden voor dit ‘portret’ graag naar Betty. Verder zoekt Betty een jeugdverpleegkundig ambassadeur die mee wil praten/ denken in sessies over de jeugdbeschermingsketen. Graag zo spoedig mogelijk namen naar Betty via jeugd.mgz@venvn.nl.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)