Pleidooi voor het open houden van de scholen

  • 18 november 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Jeugdverpleegkundige Annemieke Goudkuil (voorzitter V&VN jeugd) en jeugdarts Astrid Nielen (voorzitter AJN) pleiten voor het zo veel mogelijk open houden van de scholen tijdens de tweede Covid-19 golf. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen willen dat het dagelijks leven voor kinderen en jongeren zo goed mogelijk doorgaat. Dat is belangrijk voor hen zelf - voor een gezonde ontwikkeling - en voor de maatschappij - voor de generaties van de toekomst. Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen maken zich met vele anderen zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen en jongeren. “We horen verhalen van henzelf en van ouders over de impact op hun leven. Over stress in gezinnen, eenzaamheid, somberheid en angst. We horen hoe fijn jongeren het vinden om elkaar te zien, op school en privé. Samen met leeftijdsgenoten zijn, niet meer thuis zitten.” School biedt structuur, veiligheid, sociale contacten en steun. Een nieuwe sluiting van de scholen is een risico op toenemende problemen en leerachterstanden en moeten we met elkaar zien te voorkomen. Het volledige pleidooi is te vinden op de website van V&VN jeugdverpleegkundigen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)