Oproep Zorg voor de jeugd oproep in coronatijd

  • 24 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Thumbnail 1.10 Betty A (Met Bril) 2

Alle beroepsorganisaties die betrokken zijn bij de Nederlandse jeugd, waaronder ook V&VN jeugdverpleegkundigen, doen een oproep. We vragen iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en begeleiding van kinderen om vijf principes te hanteren:

  • Geef kinderen de tijd om terug te veren. Kinderen zijn veerkrachtig en sterk. Geef hen de tijd zich aan te passen aan deze ongewone situatie.
  • Luister eerst: denk niet na vóór het kind, maar luister. Wat vraagt het kind?
  • Help in het hier en nu: als we hulp bieden, is dat concreet en praktisch van aard.
  • Plak geen nieuwe labels: label kinderen niet zonder meer als ‘kwetsbaar’.
  • Vertrouw op relaties: we roepen geen extra hulpstructuren in het leven, maar vertrouwen op bestaande relaties.

De komende periode is het zoeken naar een nieuwe balans: hoe kunnen we goed samenleven én gezond blijven? We zijn allemaal betrokken bij de Nederlandse jeugd en we leven in een ongewone tijd. Dat vraagt er om dat we aandacht voor elkaar hebben. Laten we in het hier en nu kijken wat kinderen en opvoeders nodig hebben. Zo kunnen kinderen zich zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk blijven ontwikkelen. En zo steunen we hun opvoeders waar dat kan. Lees de verdere uitleg van deze vijf principes in de bijgevoegde oproep. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)