Oproep Paul van Velpen: verdere schade voorkomen

  • 20 januari 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Paul van der Velpen, voormalig DPG van GGD Amsterdam: “Ik roep de jeugdgezondheidszorg op met initiatieven te komen, uiteraard in samenwerking met het onderwijs, de gezondheidsbevorderaars van de GGD, sociale wijkteams, jeugdhulpverlening en jeugd-GGZ. Er hoeven geen wielen te worden uitgevonden, want er zijn mooie initiatieven die zich bewezen hebben. Denk aan Ouderwijzer, @Ease, JouwGGD of STORM. Waarschijnlijk heb je zelf al in gedachten welke praktijken je in jouw lokale situatie zou kunnen versterken om de schade voor jongeren door de corona-maatregelen te beperken. In iedere gemeente van Nederland zitten ze nu op dat soort ideeën te wachten. Normaliseren is de kern van jeugdgezondheidszorg. Gecombineerd met vroeg signaleren. Dat is ook de belangrijke bijdrage die jeugdgezondheidszorg kan leveren aan het bestrijden van de sociaal emotionele gevolgen van de huidige pandemie op kinderen en hun opvoeders. Jeugdgezondheidszorg heeft contact met alle kinderen, alle gezinnen, en dus ook met de kwetsbare. Contact is cruciaal, want de pandemie raakt iedereen, maar kinderen in het bijzonder. De een misschien meer dan de ander, maar de brede blik is van belang. We moeten verdere schade voor met name kinderen nu voorkomen. Jeugdgezondheidszorg heeft ook contacten met kinderopvang en het onderwijs, en kan op die manier de professionals daar ondersteunen. Bijkomend voordeel: als je activiteiten nu uitbreidt of toevoegt verrijk je voor de kinderen, jongeren en hun ouders duurzaam het preventie-landschap. Dus: ga spoedig in gesprek met je gemeente om vanuit je kennis van jongeren samen te kijken naar wat er nodig is en wie of wat daarbij behulpzaam kan zijn. Wacht niet af, maar reik zelf de hand. Maak voor inspiratie en ondersteuning bijvoorbeeld ook gebruik van de verschillende (online) bijeenkomsten van het NCJ.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)