Oproep ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland: investeer in jeugdgezondheidszorg

  • 22 november 2019
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Jeugd GGZ Jongeren

Gelijke gezondheidskansen

V&VN vakgroep jeugdverpleegkundigen ondersteunt van harte de oproep van ActiZ jeugd en GGDGHOR Nederland voor gelijke gezondheidskansen voor alle kinderen in Nederland door te investeren in preventie. Ze roepen de Tweede Kamer op oog te hebben voor de belangrijke rol van de jeugdgezondheidszorg als het gaat om vroegtijdig signaleren en voorkomen van problemen bij kinderen en daardoor van onnodige zorg. ActiZ Jeugd en GGD GHOR pleiten voor structurele aandacht en investering door gemeenten in jeugdgezondheidszorg. Er zijn op dit moment te grote verschillen tussen gemeenten.

Effectieve interventies

De jeugdgezondheidszorg biedt veel bewezen effectieve interventies voor kwetsbare gezinnen en kinderen. Ieder kind in Nederland zou moeten kunnen profiteren van bewezen effectieve interventies. Nu is dat nog niet overal het geval. Het is belangrijk dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen voldoende tijd krijgen voor het voeren van het goede gesprek over vaccineren, gezonde voeding of gezond gedrag of voor het afstemmen met (voor)school, hulpverleners of andere zorgprofessionals. Download Input GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd tbv Wetgevingsoverleg Jeugd (pdf)