Onzichtbare groep kinderen van LVB ouders

  • 22 november 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Opvoeden kan een grote uitdaging zijn voor een ouder met een (licht) verstandelijke beperking. Hun kinderen missen vaak een thuissituatie waarin ze veilig en gezond kunnen opgroeien. Helaas zijn professionals die in contact komen met deze kinderen veelal onvoldoende op de hoogte van de thuissituatie. Ondanks soms opvallende signalen dat er thuis iets speelt, weten velen niet goed wat deze signalen betekenen of hoe ze het kind kunnen helpen. In Nederland leven er naar schatting 1,1 miljoen volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking (een IQ tussen de 50 en 85 en sociale redzaamheidsproblemen). Een grote groep mensen dus. Meestal is deze beperking niet ‘officieel’ vastgesteld is. Dat betekent voor henzelf en hun omgeving dat vaak niet bekend is dat er sprake is van een verstandelijke beperking. Naar verwachting heeft een aanzienlijk deel van hen ook een gezin, maar onduidelijk is om hoeveel kinderen het precies gaat. Met name kinderen zonder verstandelijke beperking blijven ongezien, omdat zij zelf meestal geen probleemgedrag vertonen of omdat de ouders niet bekend zijn bij de hulpverlening. De folder: KVBO: Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders geeft (zorg)professionals informatie over de opvoedsituatie van kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KVBO) en adviezen hoe ze deze kinderen kunnen ondersteunen, en/of zo nodig hulp inschakelen. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)