Ontsluiten gegevens Kansrijke start

  • 23 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

In het actieprogramma Kansrijke Start staat o.a. dat JGZ-gegevens landelijk ontsloten zullen gaan worden. VWS heeft hiervoor in januari 2020 opdracht gegeven aan TNO om een JGZ-indicatoren set te ontwikkelen. Deze indicatoren set dient inzicht te geven in de gezondheid en de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 - 18 jaar. VWS vindt het belangrijk dat de indicatoren set draagvlak heeft binnen de sector, klein is en de uit te vragen gegevens moeten aansluiten bij wat de JGZ-professionals al registreren ofwel er moet sprake zijn van een hergebruik van gegevens. De indicatoren set wordt medio juli opgeleverd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)