Onderzoek naar kwetsbare gezinnen

  • 23 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Wat staat jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen momenteel in de weg om kwetsbaarheid te signaleren en wat kan er juist aan bijdragen? Dit is waar het onderzoek ‘Peiling Kwetsbaarheid Signaleren door Jeugdartsen en Jeugdverpleegkundigen’ in het kader van het actieprogramma Kansrijke Start over gaat. De onderzoekers hebben de opdracht van VWS om in kaart te brengen hoe het signaleren gaat en welke moeilijkheden en mogelijkheden er zijn. Die inzichten worden dan gebruikt om komend jaar een gedragsinterventie te ontwikkelen voor de JGZ. We willen je vragen om de vragenlijst voor dit onderzoek in te vullen. Wijs ook je collega’s op de vragenlijst. Het invullen duurt 15 á 20 minuten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)