Mentale Gezondheid

  • 18 augustus 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

We gebruiken vaak verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid van kinderen. Hierdoor is het soms moeilijk om tot een eenduidig en goed beeld van de mentale gezondheid te komen. Dit is belangrijk voor beleidsmakers en zorgverleners om met hun beleid en zorg goed aan te kunnen sluiten bij wat er nodig is. Daarom heeft het Trimbos-instituut en het RIVM, in opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), opvattingen over het begrip ‘Mentale gezondheid’ bij Jeugd in kaart gebracht. Dit is onderzocht met behulp van de methode van Group Concept Mapping. In juni is dit rapport gepubliceerd. Het rapport is als bijlage bijgevoegd. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)