Meewerken aan de Richtlijn: Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen?

  • 26 januari 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

In opdracht van V&VN en ZonMw werkt TNO samen met zorgprofessionals en cliënten aan een verpleegkundige richtlijn: Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen. Wie wil meewerken aan het toetsen van praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren en ouders en hun kinderen (eerste 1000 dagen)? Beoogde gebruikers van de richtlijn zijn verpleegkundigen en verzorgenden uit de publieke gezondheid, eerste, tweede of derde lijn, OGGZ, licht verstandelijk beperkten zorg, verslavingszorg, begeleid wonen, die betrokken zijn bij de zorg voor zwangeren en ouders in een kwetsbare situatie en hun kinderen (van -9 maanden tot 2 jaar). Het betreft obstetrie-, neonatologie-, sociaalpsychiatrisch- en jeugdverpleegkundigen, sociaal OGGZ verpleegkundigen.

Met de proefimplementatie wil TNO toetsen:

  1. Of de kernaanbevelingen ook in de praktijk werkbaar zijn?
  2. Welke factoren bevorderen of belemmeren in het uitvoeren van de kernaanbevelingen?
  3. Hoe de richtlijn het beste geïmplementeerd kan worden?

Deelnemen betekent:

  • Een korte instructiefilmpje bekijken
  • De kernaanbevelingen 2 a 3 maanden toepassen tussen februari tot en met april 2022
  • Enkele malen een online casuïstiekformulier invullen
  • Deelnemen aan een online groepsinterview (1.5 uur)

Interesse om deel te nemen? Stuur dan een mail aan TNO (caren.lanting@tno.nl).

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)