Maak de zorg rookvrij

  • 21 mei 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Afgevaardigden van 10 verschillende V&VN afdelingen (waaronder Nelleke Maas van onze vakgroep jeugdverpleegkundigen), zetten zich als ‘commissie V&V rookvrij’ samen in voor het creëren van bewustwording, uitwisselen van kennis en ervaring en het uitdragen van standpunten van verschillende stoppen-met- roken initiatieven, waaronder bijv. het preventieakkoord. Maandag 31 mei 2021 is het Wereld- Niet- Roken- Dag. Op die dag is er vanuit verschillende kanalen aandacht voor een rookvrije zorg en rookvrije samenleving. Maar daar blijft het niet bij. De groep wil V&VN leden graag informeren, wegwijzer en vraagbaak zijn en de mogelijkheid bieden met elkaar het gesprek te voeren. Graag attenderen zij jullie op het symposium ‘Maak de zorg rookvrij’ op 31 mei! Georganiseerd door de NVZ. Accreditatie is aangevraagd voor onze beroepsgroepen.

De commissie V&V Rookvrij! bestaat uit:

Janette Tazmi (V&VN Verpleegkundig Specialisten)

Mariëlle Verwaal (V&VN Verpleegkundig Specialisten)

Hanneke Schaap (V&VN Longverpleegkundigen)

Paul Doedens (V&VN vakcommissie GGZ)

Jurriana Wijshoff (V&VN Verzorgenden)

Clara Mulder (V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners)

Nelleke Maas (V&VN M&G- vakgroep Jeugdverpleegkundigen)

Rob Pluijmen (V&VN Arboverpleegkundigen)

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)