Leerboek Jeugdgezondheidszorg vernieuwd

  • 21 mei 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Thumbnail Foto Leerboek

De 8e druk van het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg is uitgegeven onder redactie van de voorzitter van onze vakgroep jeugd, Annemieke Goudkuil. De nieuwe uitgave is volledig herzien en geactualiseerd en sluit aan bij de JGZ ontwikkelingen anno nu. Er zijn nieuwe thema’s als: aansluiting bij ouder/kind, culturele diversiteit, flexibilisering en samenwerking met betrokken partijen rondom het kind en het gezin. Het boek bevat verdiepende paragrafen over: hechting, maatschappelijke problemen rondom overgewicht, chronische stress, online alliantie (Hoe biedt je online opvoedondersteuning aan ouders/ jongeren? Wat maakt een online consult anders dan een face-to-face gesprek?) en face-to-face consult voering in de JGZ. 

In het nieuwe openingshoofdstuk wordt de JGZ beschreven en is basisinformatie voor de professional gerelateerd aan de Preventieagenda. De vijf daarop volgende hoofdstukken behandelen de ontwikkelings-specifieke elementen van kind en jeugdige in de verschillende leeftijdsfasen. Dat gebeurt steevast in dezelfde volgorde, gebaseerd op het VTV-model van het RIVM. Een hoofdstuk begint met een typering van de leeftijdsfase, gevolgd door een beschrijving van de normale groei en ontwikkeling. Daarna is er aandacht voor leefstijl, mogelijke bedreigingen en het zorgsysteem. Het laatste hoofdstuk behandelt overkoepelende thema’s, zoals chronische stress en ouderschap in bijzondere situaties (bijv. LGBTI-ouderschap, gescheiden, alleenstaand, samengesteld gezin, pleeggezin, adoptie e.d.).Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)