Landelijk JGZ Corona adviesteam stopt; brede kennisdeling blijft!

  • 24 februari 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Foto Coronateam

In deze nieuwe fase van de coronacrisis - waarin bijna alle corona maatregelen opgeheven worden - komt er geen beleidsadvies meer vanuit het landelijke JGZ Corona adviesteam. De vertegenwoordigers van dit landelijke team (GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN jeugd en het NCJ) willen de korte lijnen wel handhaven om actuele kennis te blijven delen rond de jeugdgezondheid.

Het landelijke JGZ Corona adviesteam heeft twee jaar gefunctioneerd, van maart 2020 tot maart 2022 en werd meteen in de eerste week opgericht. Het team vertaalde de RIVM-adviezen naar de uitvoering van de JGZ en maakte zich sterk om de JGZ zoveel mogelijk ‘overeind’ te houden, omdat de pandemie kwetsbare gezinnen en de mentale en sociale gezondheid van de jeugd enorm heeft geraakt. Corona zal zo nu en dan opnieuw oplaaien, de gevolgen van corona zullen een lange nasleep hebben en de tegenstellingen in de maatschappij zijn enorm verscherpt. Dit brengt onzekerheden, zorgen en vragen met zich mee, zoals: Hoe spelen we in op de maatschappelijke verschillen en tegenstellingen? Hoe houden we alle kinderen in beeld? Hoe zijn en blijven we van waarde voor jeugdigen en ouders in moeilijke tijden? Welke kennis is beschikbaar en welke ervaringen zijn er tot nu toe opgedaan?

Het landelijke JGZ Corona adviesteam stopt vanaf 1 maart met actieve advisering. Maar GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN jeugd en het NCJ weten elkaar snel te vinden wanneer de situatie daarom vraagt. Kortom: corona gerelateerde kennis wordt weer meer geïntegreerd in de brede kennisdeling rond jeugdgezondheid.

Bekijk ook: Corona: Hollen en stilstaan voor de JGZ

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)