Kinderen van Ouders met een Verstandelijke Beperking

  • 17 september 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Het Ministerie van VWS organiseert i.s.m. de Denktank KVBO (Kinderen van Ouders met een Verstandelijke Beperking) een werkbijeenkomst in het najaar van 2022 om de zichtbaarheid van deze doelgroep te vergroten. Door de risico’s die deze jeugdigen lopen daadwerkelijk te zien en vroegtijdig te onderkennen, kunnen problemen in het nu en mentale problemen later mogelijk voorkomen worden. Het doel van de bijeenkomst is om informatie op te halen bij uiteenlopende partijen die in contact komen met de doelgroep en/of de ouders van deze kinderen. De bijeenkomst vindt plaats op 3 november van 14.00u tot 17.00u in Utrecht

Het programma volgt binnenkort! Belangstellende kunnen zich melden bij Natalie Jonkers, Beleidscoördinator team Gezond Opgroeien, Directie Jeugd, Ministerie van VWS, mail: Natalie.Jonkers@minvws.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)