Kind naar gezonder gewicht

  • 18 augustus 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Het RIVM haalde afgelopen twee jaar ervaringen en cijfers op bij 25 van de 30 gemeenten die werken met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Daaruit kwam onder andere naar voren dat het opbouwen van een netwerk rondom de centrale zorgverlener en een duidelijke rolverdeling binnen dat netwerk belangrijk is. De aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ kenmerkt zich door de nauwe samenwerking tussen professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein. Het kind en het gezin staan hierin centraal. Eén centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin. Samen met andere professionals zet de centrale zorgverlener zich in om niet alleen de fysieke gezondheid van het kind te verbeteren, maar ook de mentale gezondheid en kwaliteit van leven op korte en lange termijn. De centrale zorgverlener heeft een cruciale rol, is de vertrouwenspersoon van het kind en het gezin en aanspreekpunt van zowel hen als van de in het proces betrokken professionals. Samen met het kind en gezin maakt de centrale zorgverlener een plan voor een duurzame verandering die zorgt voor een verbetering in de leefstijl, fysieke gezondheid en kwaliteit van leven van het kind en gezin. Tijdens het begeleidingstraject wordt de verantwoordelijkheid van de centrale zorgverlener geleidelijk kleiner en die van kind en gezin groter. Lees meer over de ervaringen en cijfers van gemeenten met de aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ in deze rapportage

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)