JGZ Appèl aan gemeentelijk politieke partijen

  • 26 januari 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en die kunnen richtinggevend zijn voor de toekomst van onze jeugd. Het NCJ schreef een appèl aan lokale politieke partijen: Geef jeugdgezondheid een belangrijke plek in je gemeente, want zorg redt levens, maar preventie redt generaties! Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. Om dat te bereiken roept het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) gemeenten op aandacht te hebben voor drie belangrijke pijlers voor het gemeentelijk beleid:

  1. Het ontwikkelen van duurzaam preventiebeleid in de eerste 1000 dagen.
  2. De JGZ-professional als essentiële schakel en centrale zorgverlener in het medische en sociale domein.
  3. Doen wat werkt: zet erkende interventies in.

Ronald de Meij, wethouder Jeugd, Wmo, Gezondheid, Onderwijs, Sport en Cultuur van de gemeente Zwijndrecht ondersteunt deze oproep. Hij stelt: “De jeugdgezondheidszorg is de sleutel voor een gezonde en kansrijke start voor alle kinderen in uw gemeenten. Als gemeente beslist u over de jeugdgezondheidszorg en daarmee over de kansen van de volgende generatie. Geef jeugdgezondheid daarom een prominente plek in het programma. Kies voor kansengelijkheid en veerkrachtige generaties." Lees het gehele pamflet hier

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd