Jeugdverpleegkundig werk in coronatijd

  • 23 april 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Bijlage Jeugdverpleegkundig Werk In Coronatijd

In deze coronatijd is het werk van jeugdverpleegkundigen qua vorm enorm veranderd. Het werk gaat onverminderd door, juist nu, maar de meeste face-to-face contacten gaan nu op afstand via telefoon of beeldbellen. Veel digitale mogelijkheden zijn versneld ingevoerd. Zo kunnen ouders de ontwikkelingstesten (Van Wiechen) nu zelf thuis doen en is er de digitale Balansmeter, waarmee ouders hun eigen draaglast en draagkracht in kaart kunnen brengen. Er is een heel scala van werkvormen ontstaan als alternatief voor de huisbezoeken: raamcontact, voordeurcontact, drive-in, afspraak op 1,5 meter op een bankje in de buurt, samen op 1,5 meter een blokje omlopen, of het contact is verplaatst naar JGZ locatie. Jeugdverpleegkundigen werken out-reachend richting scholen om samen te werken voor kinderen in kwetsbare situaties. Dat zelfde gebeurt ook richting ouders van jonge kinderen. We hebben een overzicht gemaakt van alle initiatieven. Als jouw initiatief ontbreekt, laat het ons weten via jeugd.mgz@venvn.nl .

De ambassadeurs jeugdverpleegkundigen hebben wekelijks overleg met elkaar, met het NCJ en met de innovatie-pioniers, waardoor de landelijke samenwerking verder verbetert.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)