Jeugdgezondheidszorg voor jongeren

  • 22 maart 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

De zichtbaarheid van de JGZ op scholen lijkt afgenomen. Jongeren en leerkrachten weten niet waar de JGZ voor staat of wie ze kunnen benaderen. Inzet op zichtbaarheid blijft noodzakelijk. Verschillende JGZ-organisaties hebben geen preventief aanbod voor het MBO, alleen inzet op ziekteverzuim. Het MBO wordt onvoldoende bediend volgens de JGZ-professionals. Het aanbod voor ouders van pubers is heel wisselend per JGZ-organisatie. Het bestaat uit vragenlijsten, een consult, een webinar of een pubercursus. JGZ-professionals geven aan ook deze zichtbaarheid te willen vergroten. Minke Vellinga (NCJ) inventariseerde bij alle 29 JGZ organisaties waar ze tegen aanlopen en bundelde de resultaten in bijgevoegde factsheet.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)