Jeugd in Onderzoek congres

  • 6 juli 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Ariane En Ingrid Web

Op 21 september vindt het congres ‘Jeugd in Onderzoek’ plaats! Arina Brunekreeft verzorgt er, samen met Ingrid Staal, een sessie op het congres. Arina en Ingrid zijn beide lid van de wetenschappelijke commissie jeugdverpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid.  De sessie van Arina en Ingrid gaat over online versus offline ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden, over een gerandomiseerde trial naar e-consulten versus fysiek consulten in de JGZ. Wil je meer weten over de inhoud of over het totale aanbod van sessies? Kijk dan op: https://jeugdinonderzoek.nl/programma/

Ben je al enthousiast? Meld je snel aan op:  https://jeugdinonderzoek.nl/aanmelden/

In deze sessie kom je meer te weten over de aanleiding, methode, resultaten en conclusie van het gerandomiseerde onderzoek naar e-consulten in de jeugdgezondheidszorg. Het idee achter het onderzoek: ouders faciliteren door het aanreiken van digitale middelen. Waarmee ouders zelf de regie kunnen nemen, keuzes maken en het kinddossier invullen. Alle kinderen blijven in beeld bij de professionals en gezinnen met verhoogd en hoog risico krijgen meer aandacht.

De belangrijkste onderzoeksvraag: “Wat is het verschil in gezonde en veilige ontwikkeling in de periode van 18-30 maanden?” komt uitgebreid aan bod. Alle gezinnen met een peuter van 18 maanden, die in aanmerking kwamen voor het e-consult, werden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Wanneer het kind de leeftijd van 24 maanden bereikte, kregen zij een e-consult of fysiek consult, afhankelijk van de randomisatie. Alle deelnemende gezinnen werden op de leeftijd van 30 maanden opnieuw gezien.

Tijdens deze sessie hoor je meer over de resultaten van het gerandomiseerde onderzoek, waar een vergelijking is gemaakt tussen e-consulten en fysieke consulten in de jeugdgezondheidszorg en ontdek je wat de resultaten kunnen betekenen voor de dagelijkse praktijk.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)