Herziening en modulaire vormgeving JGZ-richtlijn Kindermishandeling

  • 23 oktober 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Herziening Kindermishandeling

Het herzien en omzetten van de JGZ-richtlijn Kindermishandeling is 1 september 2023 gestart en zal in het najaar van 2024 beschikbaar zijn. De richtlijn moet bijdragen aan het terugdringen en eerder en beter signaleren van kindermishandeling. Richtlijnontwikkelaars, JGZ-professionals, opleiders, een panel van ouders, jeugdigen en aanpalende beroepsgroepen werken nauw samen. De JGZ-richtlijn Kindermishandeling sluit aan bij de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2019), op het Landelijk professional kader, bij de richtlijn Kindermishandeling voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming (2020) en bij de V&VN richtlijn Kwetsbaarheid in de eerste 1000 dagen (2023). De richtlijn wordt omgezet naar modulen en ondergebracht in een nieuw te ontwikkelen digitale infrastructuur. Meer informatie: Digitale infrastructuur JGZ Richtlijnen en dit nieuwsbericht.

Gerelateerde links

ZonMw-Programma Richtlijnen-JGZ 2019-2024

ZonMw-onderwerp Jeugdgezondheidzorg

ZonMw-onderwerp Jeugd

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)