Hervormingagenda Jeugd in gedrang

  • 14 januari 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

De VNG heeft op haar extra ALV van 13 januari j.l. een resolutie aangenomen, waarin wordt voorgesteld 'de vormgeving van en besluitvorming over de Hervormingsagenda per heden op te
schorten'. Het niet nakomen van de afspraken met de gemeenten door het (nieuwe) kabinet bedreigt nu ernstig het overleg om het jeugdhulpstelsel te verbeteren, gespecialiseerde zorg te kunnen garanderen, wachtlijsten aan te pakken en maatwerk te blijven leveren aan jongeren en hun ouders. Lees hier de reactie van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, client-organisaties en brancheorganisaties op het besluit tot het opschorten van de vormgeving en besluitvorming over de Hervormingsagenda Jeugd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)