Handreiking vroegsignalering alcoholproblematiek bij jongeren

  • 23 april 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Op dinsdag 18 mei a.s. van 13.00 uur tot 14.00 uur wordt de geactualiseerde handreiking “Signalering, screening en kortdurende interventie van risicovol alcoholgebruik bij jongeren” gepresenteerd en toegelicht aan professionals die met jongeren werken, zoals jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, preventiewerkers en anderen. Vanuit het Preventieakkoord werken GGD GHOR Nederland, Trimbos Instituut en Verslavingskunde Nederland samen in de werkgroep ‘Alcoholgebruik bij jongeren’. Ze nodigen je graag uit voor deze webinar. Tijdens de webinar wordt ingegaan op de urgentie van vroegsignalering, de inhoud en het praktisch gebruik van de handreiking in het dagelijks werk. Ook komen praktische tips en adviezen bij het tijdig signaleren en bespreekbaar maken van vermoedelijk (problematisch) alcoholgebruik ter sprake en is er ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden kan via deze link. Je ontvangt dan een MS teams deelnamelink kort voor het webinar. Klik voor de handreiking op deze link of kijk voor meer informatie op www.herkenalcoholproblematiek.nl

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd