Handreiking vroegsignalering alcoholproblematiek bij jongeren

  • 21 mei 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Deze handreiking en bijbehorende werkkaarten bieden medewerkers op scholen en intermediairs op andere plaatsen waar jongeren hun vrije tijd doorbrengen (buurthuizen, jongerencentra, uitgaanscircuit, sportverenigingen), handvatten bij de signalering van risicovol alcoholgebruik bij jongeren, het bespreekbaar maken van het signaal met de jongere en het kennen en gebruik kunnen maken van adequate doorverwijsmogelijkheden bij alcoholproblematiek. De handreiking beschrijft ook een kortdurende interventie voor risicovol alcoholgebruik en doorverwijsmogelijkheden tot zorg. De handreiking vormt de basis om hulpmiddelen voor professionals te ontwikkelen bij vroegsignalering van risicovol alcoholgebruik door jongeren. Kijk hier voor meer informatie.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)