Handreiking ‘Prenataal huisbezoek beschikbaar

  • 24 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ontwikkelde in opdracht van VWS een handreiking voor het prenatale huisbezoek. De handreiking is met alle betrokken partijen tot stand gekomen. Het gaat om een prenataal huisbezoek aan zwangeren in kwetsbare situaties uitgevoerd door jeugdverpleegkundigen. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte is een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Het prenatale huisbezoek is dan ook bedoeld om al in een vroegtijdig stadium van de zwangerschap, na signalering door bijvoorbeeld de verloskundig zorgverlener, de vraag en situatie te verduidelijken en passende hulp en ondersteuning te bieden aan zwangere vrouwen in kwetsbare situaties. Voorop staat dat er een basis van vrijwilligheid is. Het prenataal huisbezoek kan ingevoerd worden zodra het wetsvoorstel, dat de uitbreiding van jeugdgezondheidszorg met de prenatale fase regelt, is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Alle materialen zijn te vinden op de website van het NCJ in het themadossier Prenataal Huisbezoek van het NCJ. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)