Gezondheidsraadadvies: Toename mentale klachten in coronapandemie reden tot zorg

  • 24 februari 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

De toename in mentale klachten in het eerste jaar van de coronapandemie is reden tot zorg. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van VWS. Jongvolwassenen kampen met eenzaamheid, angst en depressieve gevoelens. Bij ouderen is er toename zichtbaar van emotionele eenzaamheid (gemis van een nauwe band met een ander). Zorgpersoneel heeft in toenemende mate last van burn-outklachten en stress. Meer mensen hebben te maken gekregen met omstandigheden die de kans op mentale klachten vergroten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om leerachterstanden bij kinderen en adolescenten, onveilige thuissituaties, eenzaamheid, financiële onzekerheid en een zware werkbelasting. Het beeld dat naar voren komt, geeft reden tot zorg, vindt de raad. Bij een deel van de bevolking zijn de klachten waarschijnlijk van voorbijgaande aard, maar bij een beperkt deel bestaat de kans dat zij lang aanhouden. De Gezondheidsraad adviseert de ontwikkelingen goed te volgen en te zorgen voor effectieve laagdrempelige hulp, toegankelijke ondersteuning van kwetsbare groepen en voor continuïteit in het hulpaanbod, ondersteund met langjarige financiering. De volledige tekst van het persbericht vindt u hier, of is te downloaden van www.gezondheidsraad.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)