Gezocht: jeugdverpleegkundige voor testen hulpmiddelen kwetsbaarheid

  • 23 april 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Hanna de Koning, stafverpleegkundige uit Amsterdam, vertegenwoordigt V&VN jeugd aan Goede Start Tafel van Kansrijke Start. Ze is betrokken bij het beter toerusten van professionals om (aanstaande) ouders met verhoogde kwetsbaarheid in de eerste 1000 dagen beter te bereiken.

VWS heeft de opdracht gegeven om twee hulpmiddelen te ontwikkelen, die professionals kunnen helpen:

  1.  een zelfscan voor professionals waarmee die eenvoudig kunnen nagaan of en hoe zij gezinnen met kwetsbaarheid goed bereiken. De zelfscan is een zelfevaluatie en bestaat uit een aantal vragen en biedt concrete suggesties die professionals kunnen benutten.
  2.  netwerkkaarten als hulpmiddel voor professionals om in het gesprek met ouders hun sociale steunsysteem in beeld te brengen.

We zoeken professionals die met ouders werken en in hun dagelijkse werk de netwerkkaarten kunnen testen. Deelname kost ca. 4 uur (1,5u deelname testsessie + 0,5u inleestijd, 1u met collega’s invullen zelfscan, 1u administratietijd voor het doorgeven van de eigen ervaringen met de netwerkkaarten en de feedback op de zelfscan).

Wil jij hieraan meewerken en kan je dinsdag 11 mei 15.30-17.00 deelnemen aan de testsessie? Geef het door aan jeugd.mgz@venvn.nl.

Bijlage: voortgangsrapportage kansrijke start

Bijlage: rapport uitkomsten verkenning beter bereik ouders met verhoogde kwetsbaarheid

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)