Gezocht: Alcoholvrije Start

  • 20 december 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Thumbnail 5. Bijlage Trimbos Alcoholvrije Start

We zijn op zoek naar een jeugdverpleegkundige voor de Taskforce Alcoholvrije Start. Vooral betrokkenheid bij Kansrijke Start kan waardevol zijn. Het Trimbos-instituut heeft de Taskforce Alcoholvrije Start in 2021 overgenomen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), en ingericht naar voorbeeld van de Taskforce Rookvrije Start. Inmiddels is deze constructie een jaar bezig en goed op stoom. Binnen de Taskforce Alcoholvrije Start hebben verschillende zorgprofessionals – van verloskundigen tot jeugdarts – de handen ineen geslagen voor een alcoholvrije start voor ieder kind. Alleen de jeugdverpleegkundige inbreng mist hier nog. Spreekt het onderwerp je aan, meld je dan via jeugd.mgz@venvn.nl

De Taskforce Alcoholvrije Start is één van de werkgroepen van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Het SVA komt voort uit het preventieakkoord. Het doel van het SVA is om problematisch alcoholgebruik terug te dringen en te zorgen dat mensen met (beginnende) alcoholproblematiek sneller effectieve ondersteuning krijgen. 

De Taskforce bevordert hiermee multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek. We werken door middel van co-creatie, waarbij gezamenlijk de strategie wordt bepaald. Denk hierbij aan beleidsontwikkeling, het stimuleren van ketensamenwerking, het ontwikkelen van een zorgpad of productontwikkeling om zorgprofessionals in de spreekkamer te helpen. Eind 2022 gaan we beginnen met de ontwikkeling van een addendum voor bij de MDR Stoornissen in het gebruik van Alcohol gericht op zwangeren. Ondanks de multidisciplinaire samenstelling neemt er nog geen verpleegkundige deel aan de Taskforce.

Taskforceleden 

Van Taskforceleden wordt het volgende verwacht: 

  • Leden kunnen hun beroepsvereniging vertegenwoordigen en worden door de beroepsvereniging gesteund.
  • Leden kunnen aanwezig zijn bij de online bijeenkomsten. Jaarlijks zijn dit zes bijeenkomsten (om de twee maanden), van ongeveer twee uur.
  • Het lezen van stukken en het geven van input vanuit het perspectief van de eigen beroepsvereniging/beroepsgroep.  

Door jouw deelname vertegenwoordig je jouw beroepsvereniging dus in de multidisciplinaire Taskforce Alcoholvrije Start. Als vertegenwoordiger kun je samen met leden uit de geboortezorgketen, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein de multidisciplinaire samenwerking bevorderen en de kennis van alle betrokken partijen vergroten. Daarmee heb je namens je beroepsgroep invloed op de aanpak en resultaten en zullen de resultaten beter aansluiten bij de beroepspraktijk. Voor deelname aan de Taskforce is vacatiegeld beschikbaar: €100 per bijeenkomst, dit kan per bijeenkomst gedeclareerd worden.  Als je interesse hebt in deelname aan de Taskforce of meer wilt weten, dan willen Anne Mooij en/of Daniëlle Meije alcoholvrijestart@trimbos.nl graag persoonlijk kennis maken. Mocht je zelf geen interesse hebben, maar wel een geschikte collega kennen? Dan horen zij dit natuurlijk ook graag. Mocht je nog vragen hebben neem dan vooral contact me hen op.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)