Gesprek met rijk en gemeenten hervat

  • 10 augustus 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Na het Bestuurlijk Overleg over de Hervormingsagenda Jeugd van 7 juli jl. zitten de beroepsorganisaties voor jeugd en gezin weer aan tafel om verder te werken aan de Hervormingsagenda Jeugd. De Gezamenlijke beroepsorganisaties zijn één van de partijen van de vijfhoek: rijk, gemeenten, zorgprofessionals, cliëntorganisaties en zorgaanbieders. De vijfhoek gaat met deze hervormingsagenda de hulpverlening verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar maken. De vijfhoek wil dit bereiken door onder andere te investeren in de veerkracht van alle kinderen in hun normale dagelijkse leven en het versmallen en verscherpen van de reikwijdte van de jeugdhulp. Andere voorbeelden zijn de verbinding met het onderwijs, de volwassenenzorg en vraagstukken rond de bestaanszekerheid en het verbeteren van de beschikbaarheid van passende zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen. Inkoop en administratieve lasten, en data monitoring zijn daarnaast ook belangrijke speerpunten. Lees verder in het communiqué van Voor Jeugd&Gezin.

Betty Bakker en Margreet Verdel nemen vanuit V&VN deel aan de samenwerkende beroepsverenigingen jeugd en gezin.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)