Gemiste contactmomenten

  • 20 augustus 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

De gemiste contactmomenten van afgelopen half jaar (sinds half maart) kunnen niet allemaal ingehaald worden, maar mogen ook niet zonder meer overgeslagen worden. Het JGZ corona crisisteam adviseert: Zoek naar slimme creatieve tussenoplossingen om zicht te houden op de gezondheid en de veiligheid van kinderen. De zorg voor kinderen in kwetsbare situaties heeft prioriteit. Doe dossieronderzoek om na te gaan met welke kinderen sowieso contact gewenst is, inventariseer welke ouders/jongeren de afgelopen periode vragen gesteld hebben die aanleiding geven om contact vast te houden. In afstemming met ouder/gezin bepaal je of een contactmoment plaatsvindt en of het digitaal of telefonisch kan plaatsvinden in plaats van f2f. Denk aan het gedachtegoed van shared decision making: kijk samen vanuit meerdere perspectieven naar wat voor dit kind in deze situatie en in deze context het meest gewenst is. Eveneens adviseert het crisisteam om nauw samen te werken met scholen en hen te ondersteunen met alle mogelijke vragen en problematiek. Lees het volledige advies: JGZ tijdens en na de zomer 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)