Flexibilisering JGZ

  • 24 september 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Hoe flexibeler de JGZ organisatie, hoe tevredener de klanten. Veel JGZ-organisaties willen naar een flexibelere uitvoering van het basispakket JGZ, met taakherschikking, flexibelere contacten en digitale of groepsconsulten. Zo kunnen zij beter zorg op maat leveren en dat zorgt voor meer tevredenheid. TNO deed onderzoek onder een aantal JGZ organisaties, met name gericht op de mogelijkheden in te spelen op een krappe arbeidsmarkt voor wat betreft de beschikbaarheid van jeugdartsen. Lees verder in het TNO onderzoek naar flexibilisering in de JGZ.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)