Factsheet Verpleegkundig Specialist JGZ in de M&G

  • 26 januari 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Met een nieuwe factsheet over de mogelijkheden van de rol, functie en bevoegdheden van Verpleegkundig Specialist in de jeugdgezondheidszorg hoopt het landelijk netwerk van Verpleegkundig Specialisten Maatschappij en Gezondheid een beter beeld te geven van de deskundigheid van de Verpleegkundig Specialist en ook van de mogelijkheden van deze nieuwe functie. Het netwerk signaleert dat er, jammer genoeg, nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de rol, functie en bevoegdheden van de Verpleegkundig Specialist (VS) bij collega jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, het management van de jeugdgezondheidszorg en bij de samenwerkingspartners. In de factsheet gaan de Verpleegkundig Specialisten dan ook in op de mogelijkheden voor de inzet van en de samenwerking met de verpleegkundig specialist werkzaam in de Jeugdgezondheidzorg.

Deze factsheet is digitaal beschikbaar op de website van onze vakgroep jeugdverpleegkundigen en ook op de website van de afdeling Verpleegkundig Specialisten. De factsheet kan ook besteld worden in een papieren versie. Geef maar aan hoeveel exemplaren gewenst zijn, dan sturen de Verpleegkundig Specialisten M&G deze aan jullie toe; gebruik hiervoor jeugd.mgz@venvn.nl of ibrokx@kpnmail.nl. Contact met het Landelijk netwerk V&VN VS Maatschappij en Gezondheid is mogelijk via Ingrid Brokx, ibrokx@kpnmail.nl, of Kim Bischoff en Jantsje Sietsma.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)