Evaluatie meldcode kindermishandeling

  • 20 augustus 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

V&VN was in 2019 betrokken bij de evaluaties van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet Verwijsindex risicojongeren. Beide rapporten zijn aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie VWS. De minister gaat de resultaten bespreken met gemeenten, beroepsorganisaties, aanbieders en professionals. Dat geeft hij aan in zijn vierde voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis.

Meer uitkomsten van de onderzoeken vindt u op de website van ZonMW:

U kunt ook een ingebonden papieren exemplaar van het rapport opvragen via er@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail de titel van het rapport en uw adresgegevens.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)