Elle Struijf over de handreiking Prenataal huisbezoek

  • 23 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

In de serie van ‘Aan tafel met – In gesprek over Kansrijke Start’ spreekt Hilke Grootelaar met Elle Struijf van het NCJ over het prenataal huisbezoek. De handreiking zal komend najaar gepubliceerd worden op de websites en via de nieuwsbrieven van de deelnemende JGZ partijen. V&VN jeugd is één van de betrokken partijen. Verschillende vertegenwoordigers van V&VN jeugd werkten mee aan de handreiking voor het prenataal huisbezoek. Bekijk hier het interview met projectleider Elle Struijf. 

Op 22 juni 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten aan zwangeren in kwetsbare situaties een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg moeten aanbieden. Momenteel ligt de wijziging van het wetsvoorstel ter behandeling in de Eerste Kamer. Als het ondertekend is door de Koning en gepubliceerd in het Staatsblad, gaat de gewijzigde wet in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022. Voor het prenatale huisbezoek door de JGZ wordt jaarlijks een budget van 5,3 miljoen euro in het gemeentefonds gestort.

Veel gemeenten bieden al een prenataal huisbezoek aan, maar met de wetswijziging moeten alle gemeenten in Nederland het huisbezoek aanbieden. Jeugdverpleegkundigen kunnen op deze manier al vroeg in de zwangerschap, na signalering door de verloskundige zorgverlener, hulp en ondersteuning bieden aan zwangeren en hun gezinnen in een kwetsbare situatie. Voorop staat dat het prenatale huisbezoek altijd vrijwillig is. De jeugdverpleegkunde heeft de benodigde expertise om een zwangere in een kwetsbare situatie te begeleiden of eventueel door te verwijzen. Ook kan er zo voor de geboorte al het vertrouwen worden opgebouwd met de (aanstaande) ouders en kan er continuïteit worden geboden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)