Eindejaar boodschap Esther van ’t Hoff, voorzitter V&VN vakgroep jeugdverpleegkundigen

  • 31 december 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Esthervthof(1)
     
 
 

Beste jeugdverpleegkundigen,

Terwijl we ons gereed maken voor de feestelijke afsluiting van het jaar, wil ik namens V&VN vakgroep voor jeugdverpleegkundigen onze gezamenlijke successen en toewijding aan ons vak in de schijnwerpers zetten.

Het afgelopen jaar hebben we actief deelgenomen aan diverse landelijke werkgroepen en gesprekstafels op het gebied van jeugdgezondheidszorg. Een van onze inspanningen betrof de herziening van de JGZ-richtlijnen, waarbij de waardevolle kennis van jeugdverpleegkundigen van essentieel belang is binnen de verschillende modules. De JGZ richtlijnen zijn niet alleen voor, maar ook van de professionals en de actieve bijdrage en betrokkenheid van onze vakgroep speelt hierin een cruciale rol.

In het licht van de huidige tijd, waarin preventie en de behoeften van een nieuwe generatie ouders steeds meer aandacht krijgen, is het van belang kritisch te kijken naar de inrichting van jeugdgezondheidszorg. We streven naar zorg op maat, waarbij de best passende JGZ-professional wordt ingezet. Samen met andere beroepsorganisaties binnen de jeugdgezondheidszorg zijn we bezig te overdenken hoe we deze koers de komende jaren het beste kunnen vormgeven.

Een bijzonder positieve ontwikkeling in deze context is de recente update van het expertisegebied van de jeugdverpleegkundige. Deze update vormt een prachtig uitgangspunt en biedt ons de mogelijkheid om ons vakgebied verder te ontwikkelen.
Een ander essentieel aspect van onze inspanningen is het streven naar goed opgeleide jeugdverpleegkundigen. In het komende jaar, 2024, zullen we blijven strijden voor landelijke financiering voor de Post HBO-opleiding voor jeugdverpleegkundigen. Dit is van cruciaal belang om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren.

Met trots kan ik terugkijken op wat we als vakgroep jeugdverpleegkundigen hebben bereikt dit jaar. Jullie passie en inzet voor ons mooie vak hebben ons verder gebracht en doen ons vol vertrouwen uitkijken naar de uitdagingen en kansen die het nieuwe jaar met zich mee zal brengen.
Als voorzitter van de vakgroep voor jeugdverpleegkundigen wens ik jullie allen een feestelijk en een veelbelovend nieuwjaar toe. Moge de komende dagen gevuld zijn met warmte, reflectie en inspiratie.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)