Early Life Stress

  • 24 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Emily Miesen, bestuurslid V&VN Jeugdverpleegkundigen

Ken je het begrip Early Life Stress ? Een stressreactie is een normaal fenomeen. Het stressnetwerk helpt een mens zich te beschermen tegen uitdagingen en bedreigingen en zich aan te passen aan veranderde omstandigheden. Een kind heeft gezonde stress nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Te veel stress is echter slecht voor de gezondheid. Frequente of aanhoudende hoge stress, oftewel chronische (toxische) stress, heeft schadelijke gevolgen voor onze gezondheid, gevolgen die een leven lang doorwerken Bij Early life stress (ELS) hebben we het over ongezonde stress in de periode van voor de geboorte tot en met de puberteit, waarbij de eerste 1000 dagen en de adolescentie cruciale perioden zijn.

Werkgroep ELS gestart

In maart 2020 is de werkgroep ‘ELS, handvaten voor de JGZ-praktijk' van start gegaan. Deze is gevormd door afgevaardigden van AJN en V&VN jeugd met als doel te komen tot concrete handvaten voor in de praktijk . De werkgroep wordt ondersteund door het NCJ. Een eerste stap wordt momenteel gemaakt. We brengen in kaart wat er al is of gedaan wordt en wat nog nodig is. Uiteindelijk willen we komen tot zo concreet mogelijke adviezen rondom het thema voor de praktijk.

Aanleiding

In 2019 heeft V&VN jeugd, tijdens het tweejaarlijkse internationale European Union for School and University Health and Medicine (EUSUHM) congres, een verklaring mede ondertekend over het thema ELS. Deze omvat vier beloften. Het gaat erom dat we als jeugdprofessionals ELS vroegtijdig signaleren, interventies gebruiken om het vermogen van ouders/omgeving tot mentaliseren te bevorderen, interventies benutten om de weerbaarheid van kinderen/jeugdigen te bevorderen en dat we als jeugdgezondheidszorg het thema ELS op de nationale, politieke en wetenschappelijke agenda zetten.

Input vanuit de praktijk is van harte welkom en de werkgroep wil jullie dan ook vragen om die te geven. Dat kan naar emilymiesen@hotmail.com  (bestuurslid V&VN Jeugdverpleegkundigen). Ook als je meer wil weten over de werkgroep kun je contact met Emily opnemen. De naam van de werkgroep is voorlopig nog een werktitel, omdat de eerder gekozen naam zorgt voor verwarring met een werkgroep bij het NCJ zelf. De definitieve naam zullen we nog laten weten.

Voor informatie over Early Life Stress:

1. Themadossier NCJ

2. Nieuwsbericht AJN

3. Website EUSUHM

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)