De Sterkste Schakels in de samenwerking tussen JGZ, wijkteams en onderwijs

  • 1 november 2019
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Kinderen_blog_jeugd_meldcode

Succesvolle samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg (JGZ), wijkteam en onderwijs is complex. Een structurele investering op alle niveaus vraagt veel van professionals, beleidsmakers en bestuurders. Het onderzoek ‘De Sterkste Schakels’ laat zien dat de samenwerking valt of staat met de kwaliteit, vaardigheden, attitude, kennis, ervaring en continuïteit van mensen.

Effectief samenwerken

Het is noodzakelijk om als gemeente, wijkteam, jeugdgezondheidszorg en onderwijs duurzaam in te zetten op meerdere elementen die helpen bij effectief samenwerken. De basis van samenwerken ligt in ‘de menselijke maat’ ipv in het opbouwen van een werkrelatie waarbij men op elkaar en elkaars expertise vertrouwt.

‘De Sterkste Schakels’

Wat werkt in de praktijk in de samenwerking tussen JGZ, wijkteam en onderwijs en wat zijn de succesfactoren? Dat lees je in de factsheet ‘De sterkste Schakels’ en in het gelijknamige onderzoeksrapport  van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Verweij Jonkerinstituut (VWi) en Zon-MW.

Gerelateerd