De komende tijd zwanger worden?

  • 22 november 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

De centrale vraag ‘Wilt u de komende tijd zwanger worden?’ is uitgangspunt om zonder terughoudendheid een gesprek over een gezonde start van de zwangerschap te voeren en draagt bij aan het eerder in beeld krijgen van (toekomstige) ouders die ondersteuning en zorg nodig hebben. Zo wordt het normaal om over een (komende) zwangerschap na te denken en hierover te praten met professionals. Zo wordt ook de kans vergroot dat mentale, sociale of fysieke problemen in het latere leven voorkomen kunnen worden. Recent is hiervoor de website www.preconceptieindicatielijst.nl gelanceerd. Hierop vind je de preconceptie indicatielijst en een samenvatting van bestaande richtlijnen preconceptiezorg en een opzet voor multidisciplinaire samenwerkingsafspraken om preconceptionele gezondheid in de praktijk te brengen. Deze website is ontwikkeld door KNOV, NHG, NVK en AJN op initiatief van CPZ* en is tot stand gekomen met ZonMw-subsidiegelden. De preconceptie indicatie lijst (PIL) is in 2020 als addendum in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg opgenomen en nu dus ook digitaal beschikbaar en praktisch samengevat voor gemakkelijk gebruik in de spreekkamer. Er zijn tools en handvatten om toekomstige ouders te voorzien van handelingsopties in de preconceptionele fase. De preconceptie indicatie lijst (PIL) draagt daarmee bij aan gezond zwanger worden en het verkleinen van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)