Centrale Zorgverlener - Kind naar gezonder gewicht

  • 23 januari 2024
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Afbeelding2

De Centrale Zorgverleners is een netwerkfunctie; die zelf geen hulp geeft, maar zet andere professionals in en checkt of dat goed loopt. Overgewicht zit niet in de naam, omdat overgewicht een signaal is van achterliggende bredere problematiek: armoede, psychische problemen, kwaliteit van leven etc.

De Centrale Zorgverlener is een onderdeel van Kind naar Gezond Gewicht (KnGG) en valt onder de koepel van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). JOGG is tweeledig: Collectief en Individueel. (de Centrale Zorgverlener valt onder het individuele deel).
De Centrale Zorgverlener krijgt een specifiek opleiding, die voornamelijk door jeugdverpleegkundigen wordt gevolgd.

Gemeenten hebben binnen het GALA afspraken gemaakt over een ketenaanpak, maar ze bepalen zelf welke interventies ze inzetten. Nieuw voor JGZ is dat de zorgverzekeraar de Centrale Zorgverlener vergoedt.

Meer informatie: Kind naar Gezonder Gewicht — Samenwerken aan ondersteuning en zorg.

Met dank aan Marloes Wardenier de V&VN vakgroep jeugdverpleegkundigen hierover informeerde.

Brugfunctionaris:
Tot 16 februari kunnen scholen in het primair-, voortgezet en speciaal onderwijs subsidie aanvragen voor een vergelijkbare functie in het onderwijs: brugfunctionaris. Brugfunctionaris | Gelijke kansen (gelijke-kansen.nl)  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)