Centering-principes tijdens de eerste 1000 dagen in 7 landen

  • 24 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Thumbnail Plaatje Centering

Centering boekt positieve resultaten bij vrouwen uit achtergestelde bevolkingsgroepen. Deze vorm van groepszorg verbetert gezondheid en welzijn van jonge moeders en baby’s uit kwetsbare bevolkingsgroepen leidt tot minder vroeggeboorten, minder baby’s met een laag geboortegewicht, hogere scores op het gebied van geestelijke gezondheid, meer en langer borstvoeding en meer tevredenheid met de zorg. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het TNO onderzoek onder zwangeren en jonge ouders in zeven verschillende landen: Ghana, Zuid-Afrika, Suriname, Kosovo, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Ondanks de successen is groepszorg volgens de Centering-principes nog geen standaard in ons gezondheidszorgsysteem.

Bekijk animatie ‘Group care for the first 1000 days’.

De WHO benadrukte groepszorg als een veelbelovend model om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar noemde verder onderzoek essentieel om het model op een haalbare en duurzame manier te implementeren. Daarom keurde de EU dit project van TNO goed om groepszorg te implementeren in kwetsbare bevolkingsgroepen in Ghana, Zuid-Afrika, Suriname, Kosovo, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Om de vermijdbare moeder- en babysterfte in de zeven landen terug te dringen, is verbetering noodzakelijk van de kwaliteit van zwangerschapszorg en gezondheidszorg voor moeder en kind. Ook moeten vrouwen uit kwetsbare bevolkingsgroepen in deze landen meer toegang hebben tot kraam- en jeugdgezondheidszorg. Groepszorg volgens de Centering-principes is een betere en laagdrempelige vorm van gezondheidszorg voor zwangeren en jonge ouders. TNO gaat nu samen met haar partners in de zeven landen, per land een strategie ontwikkelen om van groepszorg een standaard model van zorg te maken. Voor elk van de zeven landen komt er een afzonderlijke blauwdruk voor duurzame implementatie van groepszorg volgens de Centering-methodiek, een Implementatiestrategie Toolbox en een open-access-database met geanonimiseerde gegevens ter beschikking van de onderzoeksgemeenschap. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in 2024.

Bij groepszorg volgens de Centering-principes krijgen (toekomstige) moeders naast het individuele contact ook begeleiding in groepen van acht tot twaalf vrouwen. Hier gaan de deelnemers met elkaar in gesprek, delen hun ervaringen en leren zo van elkaar. Deze vorm groepszorg leidt tot: minder vroeggeboorten, minder baby’s met een laag geboortegewicht, hogere scores op het gebied van geestelijke gezondheid, meer en langer borstvoeding, meer tevredenheid met de zorg. Deze positieve uitkomsten waren vooral sterk bij vrouwen uit achtergestelde bevolkingsgroepen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)