Centering Ouderschap uitbreiden en borgen

  • 20 december 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Thumbnail Foto Wilma Helmantel

Jeugdverpleegkundige Wilma Helmantel uit Groningen zet zich in voor versterking van het aanbieden van de JGZ in groepen van Centering. Want ondanks het feit dat uit resultaten bekend is dat zowel ouders als professionals de CenteringZorg als goed en prettig beschrijven, blijkt dat JGZ organisaties in de praktijk de nodige belemmeringen tegenkomen om Centering aan te bieden. Goed nieuws: er onlangs subsidie van Zonmw gekomen om te onderzoeken wat er nodig is voor een goede implementatie en borging van Centering Ouderschap bij JGZ organisaties. Kristel Logghe van stichting CenteringZorg die al eerder onderzoek deed voor Centering Zwangerschap, gaat dit nu ook doen voor Centering Ouderschap. Het plan is om een uitgebreide analyse te maken van de verschillende stappen die gezet moeten worden bij de implementatie en daarnaast in kaart te brengen welke ondersteuning daarvoor nodig is bij de JGZ. Daarvoor is de input van JGZ professionals natuurlijk onmisbaar. 

In de afgelopen jaren zijn steeds meer JGZ professionals in CenteringZorg gaan geloven. Dit heeft geleid tot een focusgroep die kan en wil meedenken met dit onderzoek. Het doel is dat er een routekaart/stappenplan komt voor nieuwe organisaties die willen starten met CenteringOuderschap en organisaties die CenteringOuderschap opnieuw op willen pakken. Daarnaast mag CenteringOuderschap nog meer bekendheid krijgen bij de lokale en regionale Kansrijke start netwerken. Het zou prachtig zijn als de JGZ verder door kan gaan met de groepen die al bij de verloskundige praktijken draaien. Van belang in het kader van de ‘doorgaande lijn’ van de eerste 1000 dagen van de Kansrijke Start programma's. En het zou tevens een mooie operationalisering zijn van vernieuwde Landelijke Professioneel Kader als alle ouders in Nederland zelf kunnen kiezen of ze individuele zorg willen of CenteringZorg in een groep.

Voor een groot Nederlands onderzoek is het belangrijk dat meer organisaties en daarmee dus ouders gaan deelnemen aan het programma.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)