Brief aan informateur: investeren in preventie en eerstelijnszorg loont

  • 30 maart 2017
  • Nieuwsbericht
  • Maatschappij & Gezondheid

<strong>De afdeling V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid (M&G) heeft een brief gestuurd naar informateur Edith Schippers met daarin een aantal aanbevelingen om de problemen in de gezondheidszorg het hoofd te bieden.

De oplossing die de afdeling bepleit, is niet alleen kijken naar de extra uitgaven in de zorg maar om een stap naar voren te maken en te investeren in gezondheid en langer gezond blijven.

Analyse

Een analyse van de afdeling laat zien dat er korte en zeker op lange termijn 3 grote problemen in de gezondheidszorg van belang zijn.

  1. Bij ongewijzigd beleid zijn er door de vergrijzing en ontgroening (krimpende beroepsbevolking) er nu en in de toekomst te weinig professionals om de benodigde zorg te leveren.
  2. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten van de gezondheidszorg zodanig toenemen  (25% Bruto Nationaal Product)  dat er steeds minder geld beschikbaar is voor andere sectoren (onderwijs, wonen verkeer, sociale zekerheid).
  3. Het gezondheidsverlies onder Nederlanders met een lagere sociaal economische status is groter dan gemiddeld, zoals bijvoorbeeld 19 jaar kortere gezonde levensverwachting.

Investeren in preventie en eerstelijnszorg loont: het mes snijdt aan 3 kanten

Door substantieel en structureel te investeren in preventie en eerstelijnszorg kunnen vermijdbare zorgvragen en bijbehorende zorgkosten worden teruggedrongen, met name bij mensen in achterstandsituaties. Bijkomend voordeel is dat een gezondere bevolking ook maatschappelijke hoge baten oplevert zoals minder ziekteverzuim, meer participatie, minder schooluitval en dergelijke. Het mes snijdt dus aan 3 kanten.

Preventie is meer dan alleen kijken naar leefstijl. Uit velerlei onderzoek blijkt hoe groot de effecten zijn van bijv. laaggeletterdheid, armoede of langdurige stress op de (on)gezondheid. Een Regenboogcoalitie kan zich hierbij laten inspireren door her Regenboogmodel. Daarvoor is betrokkenheid vanuit andere sectoren noodzakelijk zoals bijvoorbeeld: wonen, welzijn, onderwijs, veiligheid. Uit het SER-advies “Opgroeien in armoede” van afgelopen week bleek hoe belangrijk het is om te investeren in het terugdringen van armoede onder kinderen om in de toekomst gezondheidsproblemen, zorgkosten maar ook maatschappelijke uitval te voorkomen. Jeugdverpleegkundigen die vrijwel alle kinderen regelmatig zien kunnen hierin een heel belangrijke rol spelen.

Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid kunnen breed naar gezondheid kijken, zorg en preventie met elkaar verbinden, zijn geworteld in de samenleving en zijn actief in alle wijken. Bovendien zien ze vrijwel alle opgroeiende kinderen, zijn laagdrempelig toegankelijk en kunnen met sectoren buiten de gezondheidszorg samenwerken om bovengenoemde doelstellingen te realiseren. Niet voor niets levert elke euro aan jeugdgezondheidszorg 11 euro aan maatschappelijk rendement op. De nieuwe minister kan rekenen op Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid!

Reageren is niet meer mogelijk

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)